Spis treści

Moje najnowsze galerie

HG Krsna Ksetra Prabhu w Pradze

Zima w Simhaczalam cz.1

matra-sparśas tu kaunteya śitosna-sukha-duhkha-dah

agamapayino 'nityas tams titiksasva bharata

 

O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich znikanie we właściwym czasie jest jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej, o potomku Bharaty, i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju. Bg 2.14

2005 © Copyright by Kurukszetra.net • Projekt i wdrożenie: Kavi • Redaguje: Zespół