Spis treści

Moje najnowsze galerie

HG Krsna Ksetra Prabhu w Pradze
< Podróże z Krsna-ksetra Prabhu
23.08.2011 21:17 Wiek: 7 yrs
Autor: MjNd

Ofiarowanie Krsna Ksetra Prabhu z okazji Vyasa pujy Śrila Prabhupada

Najdroższy Śrila Prabhupada,   Ponownie przychodzę do Ciebie z okazji Twojej Vyasa-pujy aby ofiarować całego siebie, moje ciało, umysł i słowa jako wyrazy uznania i hołd.


Tak jak idę przez życie starając się Tobie służyć, czasami pamięć zupełnie mnie zakasuje. Ostatnio były to fragmenty biblijnych Psalmów, które ledwo zrozumiałe zapamiętałem jako dziecko uczestniczące w chrześcijańskiej szkółce niedzielnej. Z nikąd, pewnego dnia w mojej pamięci pojawiła się pierwsza linijka Psalmu 23:

?Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.?

Od Ciebie nauczyłem się, że wypasanie krów sprawia wielką przyjemność Panu. Dzięki Twoim wskazówkom otrzymuję instrukcje od Niego. On wiedzie mnie do wolności od wszelkich pragnień. To dzięki Tobie, dzięki Twojemu przykładowi i zasadom zrozumiałem, że pragnienie tymczasowych owoców jest niepotrzebne i bezcelowe: Pan wskazuje nam Swoje schronienie teraz i wszędzie. Krsna jest pasterzem. Tak. On może pojawić się również jako pasterz owiec i to będzie sprawiało mu przyjemność. Tak powinni postrzegać go wielbiciele.

Psalm kontynuuje (tak jak go zapamiętałem w tłumaczeniu Kinga Jamesa):

?Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć ?

Ty Śrila Prabhupada przywiodłeś mnie na zielone pastwiska krsna-seva i spokojne wody Twojej niezgłębionej wizji Prawdy Absolutnej: Ja przychodzę zawsze i ponownie nad jezioro Twoich słów aby pić i ugasić moje pragnienie.

?Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.?

Jako dziecko miałem mgliste zrozumienie co oznacza zwrot ?po właściwych ścieżkach?. Teraz, dzięki Twojej łasce mam zielone pojęcie, że ?właściwe ścieżki? wiodą do świętego imienia Pana i właściwego intonowania Jego świętego imienia. Zwrot ?moja dusza? teraz rozumiem jako ?ja dusza?. Prosta prawda, która tak zmienia życie.

?Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.?

Dzięki Twojej łasce i Twojej ochronie jestem bezpieczny. Śmierć może się pojawić lecz teraz mam wiarę w Twoje słowa, słowa Krsny: Śmierć jest przejściem a prawdziwe życie jest dostępne, ponad śmiercią w służbie oddania. Zło ? cień, który odciąga od Pana nie ma wartości. Sanyasa danda i naczynie na wodę Pana Caitanyi są zawsze widocznymi emblematami Jego nauk. Nauk o wyrzeczeniu w duchu bhakti i wadze przekonania o duchowej egzystencji, wiedzy i szczęściu.

?Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity?

Dzięki Twojej łasce doszedłem do wniosku, że moi przeciwnicy są niczym innym jak pożądaniem, gniewem, chciwością itd. Ty zaprosiłeś mnie na ucztę krsna-bhakti, którą postawiłeś przede mną i wszystkimi tymi, którzy chcą brać w niej udział. Ty pobłogosławiłeś mnie akceptując mnie, krnąbrną duszę jako Twój uczeń. Moje małe serce przelałeś Twoja życzliwością, dzięki której zawsze pamiętam w ciężkich momentach jak Kryszna jest bardzo łaskawy.

?Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.?

To jest pewne: tylko dzięki Twojej łaskawości i dobroci mogę zrozumieć czym tak naprawdę jest łaska i dobroć. Pozwól mi zawsze podążać za Tobą kontynuując chwytanie Twojej łaski i dobroci dla innych. Łaskawie pozwól mi pozostać zawsze w Twoim domu oddania dla Pana Kryszny razem z tymi wszystkimi, którzy honorują i pielęgnują Twoje nauki.

 

Twój aspirujący sługa,

Krsna Ksetra Dasa

(Oxford)

źródło:

http://www.sptributes.com/books/2011-SrilaPrabhupadaTributes.pdf

 

 

 

 


2005 © Copyright by Kurukszetra.net • Projekt i wdrożenie: Kavi • Redaguje: Zespół