Spis treści

Moje najnowsze galerie

HG Krsna Ksetra Prabhu w Pradze
< Govardhana Puja
26.02.2008 20:24 Wiek: 10 yrs
Autor: MjNd

Narayanajvara

Cofnijmy się trochę wstecz. Kiedy śnieg pokrywał ziemię a mroźna biała cisza szumiała bez schronienia.


Ptaki zapadły w głęboki sen o wiośnie i zapomniały czym jest śpiew.

Nagie drzewa wyciągnęły gałęzie w zastygłej modlitwie.

Ogniste słońce utraciło swoje imię.

Ale czas uśmiechał się znacząco. On wiedział. Spokojnie toczył swoje koło.

DlaTEGO czekam.

 

Wizualizacje.

 

?Bardzo znękani strzałami wystrzelonymi przez Krysznę, wszyscy towarzysze Pana Śivy, upiory i duchy bhutowie, pretasowie, jak również ksatriyowie, uciekli z pola bitwy. Wtedy Pan Śiva chwycił się ostatniej deski ratunku. Wystrzelił on swą najbardziej śmiertelną broń zwaną Śivajvara, która niszczy wszystko poprzez wytworzenie niezmiernie wysokiej temperatury. Powiedziane jest, że pod koniec tego stworzenia słońce staje się dwanaście razy gorętsze niż zwykle. Ta dwunastokrotnie wyższa temperatura słońca nazywa się Śivajvarą. Kiedy pojawił się uosobiony Śivajvara, miał on trzy głowy i trzy nogi, a zbliżając się do Kryszny, spalał wszystko na popiół. Był on bardzo potężny, a płomienie buchające z niego rozchodziły się we wszystkich kierunkach. Kryszna zauważył, że Śivajvara zbliża się do Niego?

?Oprócz broni Śivajvara istnieje również broń zwana Narayanajvara. Narayanajvara reprezentowana jest przez niezmierne zimno. Gdy mamy nadmierne ciepło, to można go w taki czy inny sposób tolerować, lecz nadmierne zimno jest nie do zniesienia i wszystko wokół ulega zniszczeniu. Doświadczamy tego w czasie śmierci. W czasie śmierci temperatura ciała najpierw podnosi się do 107 stopni (F ? przyp. tłum), a następnie całe ciało traci siły i natychmiast staje się zimne jak lód. Tak więc, palące ciepło Śivajvary mogła zwalczyć tylko broń zwana Narayanajvara.

Kiedy Pan Kryszna dostrzegł, że Śiva użył swej Śivajvary, nie miał innego wyjścia, jak tylko użyć Swej broni, tj. Narayanajvary. Pan Kryszna jest oryginalnym Narayanem i kontrolerem Narayanajvary. Kiedy wypuścił Narayanajvarę, nastąpiła walka pomiędzy dwoma jvarami. Kiedy nadmiernemu ciepłu przeciwdziałamy bardzo dużym zimnem, to w naturalny sposób wysoka temperatura ulega obniżeniu i to właśnie nastąpiło w walce pomiędzy Śivajvarą i Narayanajvarą. Stopniowo temperatura Śivajvary zmniejszała się, i Śivajvara zaczął wołać na pomoc Pana Śivę, lecz w obecności Narayanajvary Pan Śiva był bezsilny. Nie mogąc otrzymać żadnej pomocy od Pana Śivy, Śivajvara zrozumiał, że nie pozostało mu nic innego, jak tylko poddać się Narayanowi, Najwyższemu Osobowemu Bogu. Śiva, największy z półbogów, nie był w stanie mu pomóc, a co dopiero mówić o mniej ważnych półbogach. Dlatego Śivajvara ostatecznie poddał się Krysznie, składając Mu pokłony i ofiarowując modlitwę, chcąc w ten sposób zadowolić Pana, aby Ten udzielił mu schronienia.

Walka, w której Pan Kryszna i Pan Śiva użyli swoich najsilniejszych broni, dowiodła, że jeśli Kryszna daje komuś schronienie, nikt nie może go zabić. Lecz jeśli Kryszna nie udzieli nam schronienia, wtedy nikt nie może nas uratować? ?

Fragmenty ksiązki ?Kryszna? rozdz. Pan Kryszna walczy z Banasurą.


2005 © Copyright by Kurukszetra.net • Projekt i wdrożenie: Kavi • Redaguje: Zespół