Spis treści

Moje najnowsze galerie

HG Krsna Ksetra Prabhu w Pradze
< Inwokacja do Śri Iśopanisad
27.08.2008 17:07 Wiek: 10 yrs
Autor: MjNd

Moje ofiarowanie dla Srila Prabhupada

Drogi Srila Prabhupada, Proszę przyjmij moje pełne szacunku pokłony! 'sadhu-sanga', 'sadhu-sanga'?sarva-sastre kaya lava-matra sadhu-sange sarva-siddhi haya


Bhaktivedanta Manor

Werdyktem wszystkich pism jest, że nawet przez moment towarzystwa czystych wielbicieli ktoś może osiągnąć wszelki sukces.[1]

W śastrach jest wiele podobnych stwierdzeń gloryfikujących towarzystwo wielbicieli a szczególnie towarzystwo zaawansowanych wielbicieli. I teraz ktoś może mieć problem: Gdzie ja znajdę tu i teraz zaawansowane duchowo osoby? Jak na co dzień mogę mieć towarzystwo świętych osób? Moja odpowiedź na to pytanie tkwi w głębszym spojrzeniu na termin ?posiadać towarzystwo?.

Pisma mówią o dwóch rodzajach obcowania z mistrzem duchowym: vapu (fizyczne ciało)  i vani (dźwięk). Innymi słowy vapu oznacza kontakt bezpośredni, natomiast vani - medytację i wykonywanie instrukcji guru. Pierwszy z nich jest uważany za niższego rodzaju (dla bhaktów neofitów). Dlaczego? Tradycyjnie w dawnych Indiach uczeń pozostawał ze swoim nauczycielem w gurukuli do 25 roku życia. Tam pełnił dla niego różnego rodzaju służbę i pobierał nauki ale później generalnie zmieniał asram, zakładał rodzinę i nie miał już więcej osobistego towarzystwa swojego guru. Wtedy pozostawało mu tylko vani.

?Jeśli o mnie chodzi to nie czuję żadnej separacji z moim mistrzem duchowym, ponieważ próbuję służyć mu odpowiednio do jego pragnienia. I to powinno być naszym motto.?[2]

?Fizyczny kontakt czasami jest możliwy a czasami nie. Dlatego powinniśmy przyjąć pożytek z vani a nie towarzystwa bezpośredniego, ponieważ vani trwa wiecznie. Bhagavad-gita na przykład jest vani Sri Kryszny. I choć Kryszna był obecny osobiście 5000 lat temu i nie jest w chwili obecnej osobiście obecny fizycznie z materialnego punktu widzenia lecz Bhagavad-Gita wciąż trwa.?[3]

Te powyższe cytaty rzucają inne światło na kwestię sangi (towarzystwa) i w znacznym stopniu rozszerzają jej znaczenie . W powyższym kontekście możemy zrozumieć, że vani to również czynność dynamiczna. Przyjmujemy instrukcje a następnie staramy się zastosować je w praktyce. Innymi słowy poprzez nasze działanie (zgodne z instrukcjami guru) mamy towarzystwo mistrza duchowego. Mistrz duchowy, który jest autoryzowanym guru w linii sukcesji uczniów jest ?duchowo? połączony ze swoim nauczycielem. W ten sposób ostatecznie dochodzimy do Kryszny, który jest oryginalnym i pierwotnym mistrzem duchowym. W ten sposób wypełniając polecenia mistrza duchowego możemy mieć towarzystwo Kryszny.

Innym elementem, który rozszerza tradycyjne znaczenie słowa ?towarzystwo? jest czynnik czasu. Skoro vani jest wieczne możemy spojrzeć na instrukcje w bardziej obszerny i uniwersalny sposób. Jeśli nie możemy wykonać danej instrukcji tu i teraz możemy medytować o niej: W jaki sposób mogę wypełnić tę instrukcję? Jak mogę się do tego przygotować? Co mogę zrobić teraz aby w przyszłości móc to wykonać? W ten sposób zaczynamy aby w przyszłości osiągnąć sukces. Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku.[4]

I to jest dla mnie osobiście wielkim szczęściem drogi Śrila Prabhupad, że mogę mieć Twoje towarzystwo. Jestem naprawdę z Tobą gdy słucham Twoje wykłady. Utożsamiam się wtedy z Twoimi uczniami, którzy w tak niezwykle entuzjastyczny sposób są Tobie zadedykowani i słuchają Twoich instrukcji całym sobą. Gdy studiuję Twoje nauki wchodzę głęboko w różne niuanse filozoficzne i podziwiam Twój niezwykły geniusz. Jednocześnie wierzę, że kiedyś będę mógł wypełnić wszystkie te instrukcje, oczywiście dzięki Twojej wszechpotężnej i bezprzyczynowej łasce.

 

Twój sługa

Madhai-jivana Nitai dasa     

 


[1] Caitanya Caritamrita; Madhya-lila 22.54

 

[2] List do Hamsaduty; Los Angeles 22.06.1970

 

[3] List do Suci; Bombaj 4.11.1975

 

[4] Przysłowie chińskie

 


2005 © Copyright by Kurukszetra.net • Projekt i wdrożenie: Kavi • Redaguje: Zespół